Bureau

Het bestuur en de commissies worden ondersteund door een secretariaat en een beleidsmedewerker. Het secretariaat zorgt voor zaken als verslaglegging en archivering, maar ook voor ICT-ondersteuning, aanspreekpunt mediapartners en nog veel meer. Het VVGN-kantoor bevindt zich in Gebouw ’t Hart in Utrecht.

Bart Kooiman - beleidsmedewerker VVGN

Bart Kooiman

Beleidsmedewerker

Ik waardeer de bevlogenheid binnen de verslavingsgeneeskunde om mensen te helpen die vaak niet gezien worden, zowel binnen de zorg als in de maatschappij. Ik zet me daarom graag in voor de verbinding met andere medische vakgebieden, beleidsmakers en onze strategische partners.

Juliette Frohn

Secretariaat

Ik voel een diepe bewondering voor de passie binnen de verslavingsgeneeskunde, waarin mensen die vaak over het hoofd worden gezien worden bijgestaan. Door als centraal aanspreekpunt te fungeren en te zorgen dat alle operationele zaken soepel verlopen, kan de vereniging effectief functioneren en haar missie nastreven.

kantoor VVGN Utrecht

Bezoek ons

Kantoor VVGN

Vanuit ons kantoor in Utrecht - maar even zo vaak vanuit de online-omgeving - wordt het beleid van de VVGN bepaald. In gebouw 't Hart zetelen ook andere beroepsverenigingen, opleidingscentrum Schola Medica en de VvAA. Maak gerust een afspraak om kennis te maken. De koffie staat klaar!