Partners

De VVGN werkt samen met alle partijen die zich willen inzetten voor mensen met een verslaving. Op beroeps, wetenschappelijk en beleidsniveau.

puzzelen aan de toekomst van de VVGN en de verslavingsgeneeskunde

Wetenschap

ISAM
De International Society of Addiction Medicine (ISAM), is een wereldwijd samenwerkingsverband van artsen, dat zich inzet voor de ontwikkeling van de verslavingsgeneeskunde.

Trimbos-instituut
Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk, wetenschappelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid, alcohol, tabak en drugs.

Stichting RiAM
De stichting Research in Addiction Medicine (RiAM) bevordert en financiert wetenschappelijk onderzoek over verslaving in het algemeen en in de verslavingsgeneeskunde in het bijzonder.

Visie

Zorg

Verslavingskunde Nederland
Expertisenetwerk voor preventie, behandeling en herstel bij verslaving.

De Nederlandse ggz
Als branchevereniging voor de ggz en verslavingszorg richt de Nederlandse ggz zich op op belangenbehartiging, samenwerking, kennis delen en innovaties.

Stichting Het Zwarte Gat
“Niet over ons, maar met ons.” Patiëntenvereniging Het Zwarte Gat is het landelijk netwerk voor (ex-)cliënten- en familieraden in de verslavingszorg.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
De afdeling Verslavingspsychiatrie van de NVvP heeft zich ten doel gesteld om verslaving onder de aandacht te brengen van de psychiater.

VVGN persoon die met lantaarn naar licht loopt visie

Onderwijs

SBOH
De werkgever van de aios-verlsavingsgeneeskunde en 11 andere artsenberoepen, financier van de opleiding én strategisch partner werkt aan voldoende goed opgeleide zorgprofessionals.

NOVA
Aan het radboudumc in Nijmegen wordt de nieuwe generatie verslavingsartsen KNMG klaargestoomd aan de Nijmeegse opleiding tot verslavingsarts (NOVA).

Missie

Beleid

Ministerie van VWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waarin de verslavingsarts KNMG haar werk doet en wordt opgeleid.

Nationaal Rapporteur Verslavingen
De NRV signaleert en duidt trends en ontwikkelingen op het gebied van verslavingen, adviseert over verslavingspreventie en -zorg en adressert kennislacunes.

LAD
De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband is de vakbondbondsvereniging die zich inzet voor artsen op de arbeidsmarkt, gezond en veilig werken en pansioen.