Missie en Visie

In haar Missie en Visie geeft de VVGN weer waar de vereniging voor gaat en waar zij voor staat.

Missie

Missie

De VVGN spant zich in om de kwaliteit van het vakgebied verslavingsgeneeskunde te ontwikkelen, te bevorderen en te borgen.

De VVGN behartigt en vertegenwoordigt de professionele belangen van de verslavingsarts KNMG, opdat de kwaliteit van de Nederlandse verslavingsgeneeskunde een toonaangevende rol krijgt en behoudt in de (inter)nationale gezondheidszorg en wetenschap.

Visie

Visie

De VVGN stimuleert de wetenschappelijke ontwikkeling van behandeling en preventie binnen de verslavingsgeneeskunde.

De VVGN draagt bij aan de doorontwikkeling van het opleidingsprogramma van aios verslavingsgeneeskunde en de scholing en kwaliteitscycli voor verslavingsartsen KNMG.

De VVGN stimuleert verslavingsartsen KNMG, opdat zij zich ontwikkelen tot hulpverleners met een professionele, zelfkritische attitude.

De VVGN communiceert met collega specialisten, opdat de kwaliteit van de verslavingsgeneeskundige behandeling optimaal benut wordt.

De VVGN heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.