Leden en ALV

De leden van de VVGN komen jaarlijks bij elkaar tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dit is een besloten bijeenkomst, waar leden stemmen over besluiten zoals de hoogte van de contributie, het aannemen en decharge verlenen van bestuursleden en vooral ook in de gelegenheid zijn elkaar buiten de dagelijkse realiteit om te spreken.

Naast het werk

Naast de ALV zijn er meer momenten waarop de leden van de VVGN – verslavingsartsen KNMG en aios-verslavingsgeneeskunde – elkaar ontmoeten in een niet-werk gerelateerde setting. Zo wordt er bij een VVGN-lustrum een meerdaags congres georganiseerd, vinden er refereerbijeenkomsten plaats of een op de leden afgestemd symposium om te debatteren over verslavingsgeneeskundige onderwerpen. Inhoud en ontspanning gecombineerd.

Inzet

Steeds meer leden van de VVGN zetten zich in door namens de vereniging en de beroepsgroep plaats te nemen in werkgroepen en commissies. Bijvoorbeeld om een nieuwe, verslavingsgerelateerde richtlijn te ontwikkelen samen met andere medische disciplines. Of voor het schrijven en redigeren van een nieuwe publicatie over verslavingsgeneeskunde. Deze extra actieve leden zijn waarop de vereniging drijft. Natuurlijk laten bestuursleden zich ook veel zien, bijvoorbeeld op een ministerie, bij andere beroepsverenigingen en in landelijke media. De kracht van een kwantitatief kleine beroepsgroep wordt echter pas echt goed zichtbaar als leden zich laten zien en uitspreken op plaatsen waar onze expertise nodig is voor goede zorg, onderwijs en beleid.