Ereleden

Ereleden zijn leden die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de Vereniging of in het kader van de doelstelling van de Vereniging door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

Het VVGN-erelidmaatschap wordt toegekend op basis van buitengewone verdiensten jegens de Vereniging of in het kader van de doelstelling van de Vereniging. Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

Ereleden van de VVGN zijn: